nisbi

nisbi
sif. Müqayisə üçün olan, qiyas və müqayisə ilə olan, başqa bir şey (şərait, vəziyyət və s.) ilə müqayisə edilməklə müəyyənləşdirilən. Nisbi anlayış. Nisbi temperatur.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Nisbi — Nisbi, Dorf, so v.w. Nisibis 2) …   Pierer's Universal-Lexikon

  • nisbî — (A.) [ ﯽﺒﺴﻥ ] göreceli …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • NİSBÎ — (Nisbiye) Kıyaslama ile olan. Diğerine, öncekine göre. Diğerlerine göre kıyaslıyarak olan. Nisbete, ölçüye göre …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EMR-İ NİSBÎ — Kıyas ile olan emir. Öncekilerine veya diğerlerine göre olan iş veya emir veya hâdise. İllet i tâmme istemiyen ve vücud u haricisi bulunmayan emir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ZAMİR-İ NİSBÎ — Gr: İsimlerin sonuna gelen, im, sin, dir, iz, siniz, dirler gibi eklerdir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Nukhbat al-Fikr — Nomenclature du sujet Cet article relate les principaux points sur les meilleures réflexions choisies [avis, pensées, analyses, thinking] des spécialistes de hadith par rapport à la classification des hadiths (نخبة الفكر, Noukhbat al Fikr), en… …   Wikipédia en Français

  • ism — ə. 1) ad; 2) qrammatikada: əşyanın adını bildirən nitq hissəsi; isim. İsmi alət alət adı bildirən isim; ismi amm ümumi isim; ismi bəsit sadə isim; ismi camid əsli isim; ismi cəm’ toplu isim; ismi ədəd bax: ismi mədud; ismi fail bax: ismülfail;… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Arabic influence on the Spanish language — has been significant, due to the Islamic presence in the Iberian peninsula between 711 and 1492 A.D. (see Al Andalus). Modern day Spanish language (also called castellano in Spanish) first appeared in the small Christian Kingdom of Castile in… …   Wikipedia

  • Influence of Arabic on other languages — Arabic has had a great influence on other languages, especially in vocabulary. The influence of Arabic has been most profound in those countries dominated by Islam or Islamic power. Arabic is a major source of vocabulary for languages as diverse… …   Wikipedia

  • Rauf Hassan — is one of the most famous Kurdish writers who was born in 1945 in Sulaymaniyah, Iraq.He has been in prison ..because his revolutionary articles against the Baath Party regime in Iraq ...He was one of the writers who wrote for Revolution in… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”